skip to Main Content
Menu
Quy Trình Giặt Găng Tay Phòng Sạch

Quy trình giặt găng tay phòng sạch

Quy trình giặt găng tay phòng sạch giúp cho việc kiểm soát chất lượng găng tay sau khi giặt đàm bảo chất lượng đạt yêu cầu. Găng tay phòng sạch…

Dư Lượng Khí EO Tồn Dư

Dư lượng khí EO tồn dư

Dư lượng khí EO tồn dư sau tiệt trùng là tham số yêu cầu bắt buộc cần phải kiểm soát cho sản phẩn đã tiệt trùng. Hầu hết các sản…

Clean Room Laundry Sevice

Clean room laundry sevice

Located inside the 3.1 ha complex with 6 high-tech manufacturing factories belonging to Ours supporting industrial factory.The scale and cleanliness of factories meet the standards and capacity of corporations in…

Tiệt Trùng Bằng Khí EO Tại Hà Nội

Tiệt trùng bằng khí EO tại Hà Nội

Tiệt trùng bằng khí EO tại Hà Nội. Tiệt trùng bằng khí EO là phương pháp tiệt trùng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế và một…

Giặt Là Chống Tĩnh điện

giặt là chống tĩnh điện

Giặt là chống tĩnh điện tại Việt Nam Trong sản xuất thiết bị điện tử thường yêu cầu giặt là chống tĩnh điện, chủ yếu là giặt các loại quần…

Giặt Quần áo Chống Tĩnh điện

giặt quần áo chống tĩnh điện

Giặt quần áo chống tĩnh điện tại Hà Nội Trong những năm gần đây ngành điện tử tại thị trường Việt Nam đang phát triển rất mạnh, có rất nhiều…

Giặt Là Công Nghiệp Cho Phòng Sạch

Giặt là công nghiệp cho phòng sạch

Giặt là công nghiệp cho phòng sạch được hiểu là dịch vụ giặt các loại bảo hộ lao động cho công nhân trong phòng sạch. Không phải tất cả các…

Khách hàng tiêu biểu

Back To Top
Search