skip to Main Content
Menu

Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ống nghiệm y tế, các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàn. Tất cả các loại ống nghiệm đều cần phải tiệt trùng để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong ngành y tế quy định.

Dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm thường
  • Dịch tụ tiệt trùng ống nghiệm EDTA
  • Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm Herparin
  • Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm Serum
  • Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm Citrate
  • Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm Chimigly

Dịch vụ tiệt trùng ống nghiệm mà chúng tôi đang sử dùng là phương pháp tiệt trùng bằng khí EO, nguyên lý của tiệt trùng bằng EO là thẩm thấu qua bao bì carton, qua túi nilon để đi sau vào bên trong tiệt trùng cho sản phẩm. Như vậy khách hàng chỉ cần đóng gói cẩn thận thùng carton và chuyển sang chúng tôi để tiệt trùng, sau đó chúng tôi sẽ gửi lại hàng đã tiệt trùng theo số thùng mà quý khách hàng đã gửi đi.

Tiệt trùng bằng phương pháp EO đối với ống nghiệm là một trong những phương pháp ưu việt nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế. Ngoài tiệt trùng ống nghiệm chúng tôi còn đang tiệt trùng các sản phẩm sau:

  • Tiệt trùng khẩu trang y tế
  • Tiệt trùng quần áo phòng mổ
  • Tiệt trùng bằng gạc y tế
  • Tiệt trùng tăm bông lấy dịch…

Để hiểu thêm về dịch vụ tiệt trùng vui lòng liên hệ với chúng tôi 0388.117.136

Khách hàng tiêu biểu

Back To Top
Search